Ansatte

Anne-Lena Brustad - Daglig leder
Anne-Lena Brustad - Daglig leder
Ledende Miljøterapaut, avd.Rudsenga
Ledende Miljøterapaut, avd.Rudsenga
Terje Palfi - Ledende Miljøterapeut, avd. Furnesveien
Terje Palfi - Ledende Miljøterapeut, avd. Furnesveien
Anita Furuseth Bekkum - Kontorleder
Anita Furuseth Bekkum - Kontorleder
Vigdis Fahle Nilsen - Økonomimedarbeider
Vigdis Fahle Nilsen - Økonomimedarbeider
Kjell Bjørsrud - Fagertun Rudsenga
Kjell Bjørsrud - Fagertun Rudsenga
Tore Espeland - Fagertun Rudsenga
Tore Espeland - Fagertun Rudsenga
Ann Kristin Ohren - Fagertun Rudsenga
Ann Kristin Ohren - Fagertun Rudsenga
Maylen Larsen Bråthen - Fagertun Rudsenga
Maylen Larsen Bråthen - Fagertun Rudsenga
Katrine Lassen Aabogh - Fagertun Rudsenga
Katrine Lassen Aabogh - Fagertun Rudsenga
Sidsel Nordrum - Fagertun Rudsenga
Sidsel Nordrum - Fagertun Rudsenga
Kari Storbekken - Fagertun Furnesveien
Kari Storbekken - Fagertun Furnesveien
Tore Lund - Fagertun Furnesveien
Tore Lund - Fagertun Furnesveien
Ronny Lunde - Fagertun Furnesveien og Rudsenga
Ronny Lunde - Fagertun Furnesveien og Rudsenga
Anne Britt Frøyslid - Fagertun Furnesveien
Anne Britt Frøyslid - Fagertun Furnesveien
Håvard Ellefsen - Fagertun Furnesveien
Håvard Ellefsen - Fagertun Furnesveien

Medarbeidere ved Fagertun Rudsenga og Fagertun Furnesveien.