Janne Lene Kokaas
-Ledende Miljøterapeut, avd. Rudsenga